Oto niektóre spośród map z „Ostatniego lata Wandalów” i „Kraju, na który Bóg się rozgniewał”. Podkład kartograficzny pochodzi z domeny publicznej, a ich zawartość powstała w oparciu o liczne książki i publikacje, z których najważniejsze znajdziecie w jednym, bądź drugim posłowiu.

Możliwe umiejscowienie głównych plemion i związków u progu wielkiej wędrówki ludów – koniec IV wieku

(około stu pięćdziesięciu lat przed główną akcją „Ostatniego lata Wandalów”).

Ta mapa przedstawia tylko, jak p r a w d o p o d o b n i e było i to jedynie w ogromnym przybliżeniu, na wielkim poziomie ogólności. Podane lokalizacje należy traktować umownie, raczej jako przybliżone strefy wpływów i głównych siedzib. Pod tymi nazwami kryły się często koalicje ludności różnego pochodzenia, przemieszczające się przez tereny zajmowane przez wcześniejszych mieszkańców. Również „białe plamy” na mapie nie oznaczają braku osadnictwa na tym terenie, a jedynie „białe plamy” naszej wiedzy. Ówczesne ludy wędrowały, dzieliły się, łączyły, zmieniały nazwy i koalicje. Jeśli ktoś szuka trwającej tysiące lat niezmiennej ciągłości etniczno-kulturowej, polecam piękne mapy tolkienowskiego Śródziemia. 😉

CDN.